Wybierz plugin: QuickTimeDevalVRFlashHTML5
Średniowieczne podziemia kościoła w Hebdowie, udostępnione do zwiedzania podczas IX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego
27 maja 2007, 11:23     © Szymon "Zbooy" Madej
kliknij i ciągnij, by się rozglądać, Ctrl = oddalenie, Shift = zbliżenie

Google Earth »Znajdź na mapie »Okoliczne panoramy »